disclaimer / privacy
 
 

Sluitorganisaties


Toegangscontrole


Uitgifte en inname
systemen

Contact

   

 

 

Disclaimer


Wij besteden er de uiterste zorg aan om u als bezoeker voortdurend te voorzien van actuele,
juiste en volledige informatie.
Onjuistheden kunnen echter voorkomen.
pidee is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het bezoeken aan deze site of voor schade door een wijziging, onjuistheid of onvolledigheid in de verstrekte informatie, alsmede technische storingen.
Ook geeft pidee geen enkele garantie met betrekking tot de inhoud van websites van derden die via hyperlinks of andere verwijzingen via deze website beschikbaar zijn en aanvaardt met betrekking tot die websites geen enkele aansprakelijkheid.

   

Privacy

   

pidee verplicht zich ertoe de on-line privacy van klanten te respecteren. pidee erkent de noodzaak om de persoonlijke identiteitsgegevens ("persoonlijke gegevens") die u aan ons toevertrouwt, op de juiste manier te beschermen en te beheren.

Onder persoonlijke gegevens verstaan we alle informatie waarmee een individu kan worden geïdentificeerd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een voor- en een achternaam, een huisadres of een ander fysiek adres, een e-mailadres of andere contactgegevens, zowel bedrijfsmatig als privé. U kunt de webpagina's van pidee bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent of persoonlijke gegevens over uzelf door te geven.

Alle gegevens die door u aan pidee beschikbaar worden gesteld, zullen strikt vertrouwelijk behandeld worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De informatie die u aan pidee geeft, zal met de grootst mogelijke zorg bewaard worden.

De website van pidee maakt geen gebruik van zogenaamde cookies.

Onze site kan hyperlinks bevatten naar andere sites en sites van (business) partners die niet tot pidee behoren. pidee is niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van zulke sites.

In uitzonderingsgevallen deelt pidee informatie met nauwkeurig gekozen partners om beter aan uw wensen te kunnen voldoen. U zult daarvan altijd van tevoren op de hoogte worden gebracht.

Contact opnemen met pidee?

Indien u nog vragen heeft over deze privacy verklaring of over onze site, dan kunt u contact met ons opnemen.

E-mail:
Vragen kunt u stellen via info@pidee.nl of de contactpagina

Schriftelijk:
pidee
Scheenebospad 14
8474 CW OLDEHOLTPADE

Telefonisch:
+31 (0)561 616220

 
   

  advies
beheer
dataverwerking
installatie
ontwerp
scholing